Országos KÉKTÚRA

Országos KÉKTÚRA

Örömmel üdvözöljük a kéktúrázók népes táborában. Túrája során nincs egyedül, mert hű segítőtársa ez a füzete (a túra igazolófüzete) valamennyi adatával és vázlatával. Hűségesen kíséri – sőt inkább vezeti – Önt ezen kívül Írott-kőtől Hollóházáig a fákon, oszlopokon, épületeken ezeregyszáz kilométeren át folyamatosan felfestett kék sáv jelzés.

A legújabb igazolófüzet

Az eggyel régebbi igazolófüzet

Ha túrája során a lassan ismerőssé váló bélyegzőt a füzetébe nyomja, kérjük gondoljon a sok áldozatkész önkéntes aktívára, akik az Ön sikeres túrája érdekében létrehozták és fenntartják az útvonalat, gondoskodnak a bélyegzőkről, gondozzák az utakat, ösvényeket, festik a jelzéseket, vagy egyéb módon fáradoznak a túrázók érdekében.
Hazánk tájainak, emberi alkotásainak, történelmének és népének alaposabb megismerését segíti a természetjárás keretében ez a mozgalom.

A Kéktúra útvonalát kedvtelésből bárki végigjárhatja. Magának a Kéktúra jelvényének birtoklása azonban egy jelentős sportteljesítmény hivatalos és nyilvántartott elismerése. Ezért a jelvény csak a füzetben leírt szabályozás, a hivatalos kiírás feltételeinek pontos betartásával szerezhető meg.

A várhatóan több évig tartó sikeres teljesítés alatt sok-sok maradandó, kellemes élményt, vidám hangulatot, szép időjárást és jó erőt, egészséget kíván a
Magyar Természetbarát Szövetség!

A hazánkat átszelő “Kék” turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hirdette meg az 1952. évben.A Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága ezt 1953-ban országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó első füzetet.
Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását – a nagy érdeklődésre való tekintettel – 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség, s így már valamennyi természetjáró szervezet által, sőt egyénileg is teljesíthető túramozgalom lett.

Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Ennek következtében először a Kőszeg-Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg-Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része lett.

Jelen igazoló füzet a Magyar Természetbarát Szövetség által korábban kiadott “Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet”-ek modernizált, javított változata. A térképi, távolság-, és szintadatok a turistautak.hu engedélyével kerültek felhasználásra.

Köszönetünket felyezzük ki Kolesár Andrásnak és Petró Zoltán Tamásnak!

Helyszínelések: Bozó András, Kammel László és Pálmai Vencel

Szerkesztési Munkák: Pálmai Vencel

Kiadó:

Magyar Természetbarát Szövetség

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II.3.

Levélcím: 1396 Budapest, Pf. 483

Tel.: (+36-1) 311-2467, (+36-1) 311-9289

Fax.: (+36-1) 353-1930

Internet: http://www.termeszetjaro.hu/

E-mail: mtszhir@enternet.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.

 2. A túra irányítója:a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ).

 3. A túra útvonala: az igazolófüzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1128 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.

 4. Ellenőrzőpontok: a füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.

 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.

 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi – erre nem kijelölt – hely bélyegzője is megfelelő. A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. Felismerhető – a pontot és személyt együtt ábrázoló – fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.

 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban “Országos Kék-túra MTSZ” felirat (lásd az igazolófüzet borítóján). A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról – lehetőleg ünnepélyes keretek között – gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.

 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.

 9. A Magyar Természetbarát Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.

  A tájegységek a következők:

  1. Kőszeg – Kemeneshát

  2. Balaton-felvidék

  3. Bakony

  4. Vértes – Gerecse

  5. Pilis – Budai-hegység

  6. Börzsöny – Cserhát

  7. Mátra

  8. Bükk – Aggteleki-hegység

  9. Cserehát – Zempléni-hegység

  Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)

  Tájegységenként – függetlenül a megtett kilométerek számától – csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.

  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.

  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.

 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.


NÉHÁNY JÓTANÁCS

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) – tehát a bejáráskor érvényben volt – útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése – keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője – szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th.) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával lehetőleg írásban közöljék.

A szintadatok Írott-kő -> Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).


TÁVOLSÁG-, SZINT- ÉS IDŐADATOK ÖSSZESÍTÉSE:

 

táv (km)

emelkedő (m)

lejtő (m)

idő (ó:p)

1. sz. túra:

Írott-kő – Sárvár

69,5

541

1265

18:11

2. sz. túra:

Sárvár – Sümeg

72,3

553

518

18:58

3. sz. túra:

Sümeg – Keszthely

43,8

792

835

12:11

4. sz. túra:

Keszthely – Tapolca

27,0

510

509

7:35

5. sz. túra:

Tapolca – Badacsonytördemic

16,7

477

394

4:57

6. sz. túra:

Badacsonytördemic – Nagyvázsony

45,4

1646

1340

14:02

7. sz. túra:

Nagyvázsony – Városlőd-Kislőd vá.

24,1

603

557

7:00

8. sz. túra:

Városlőd – Zirc

41,0

1128

1045

12:03

9. sz. túra:

Zirc – Bodajk, Csókakő vmh.

58,9

1338

1578

16:53

10. sz. túra:

Bodajk, Csókakő vmh. – Szárliget

49,7

1322

1235

14:34

11. sz. túra:

Szárliget – Dorog

65,1

2000

2098

19:32

12. sz. túra:

Dorog – Piliscsaba vá.

18,6

504

402

5:27

13. sz. túra:

Piliscsaba – Hűvösvölgy

20,9

541

529

6:07

14. sz. túra:

Hűvösvölgy – Rozália téglagyár (Bécsi út)

14,2

496

602

3:45

15. sz. túra:

Rozália téglagyár (Bécsi út) – Dobogókő

22,2

1058

486

7:17

16. sz. túra:

Dobogókő – Visegrád, komp

24,2

611

1200

7:02

17. sz. túra:

Nagymaros – Nógrád

38,7

1571

1465

12:15

18. sz. túra:

Nógrád – Becske

60,2

1806

1839

18:02

19. sz. túra:

Becske – Mátraverebély

69,6

2047

2087

20:43

20. sz. túra:

Mátraverebély – Mátraháza

27,6

1303

774

9:05

21. sz. túra:

Mátraháza – Sirok

21,6

854

1424

6:48

22. sz. túra:

Sirok – Szarvaskő

19,9

582

512

5:55

23. sz. túra:

Szarvaskő – Putnok

57,3

2085

2164

17:44

24/a. sz. túra:

Putnok – Aggtelek

31,1

672

460

8:52

24/b. sz. túra:

Aggtelek – Bódvaszilas

31,4

943

1138

9:20

25. sz. túra:

Bódvaszilas – Boldogkőváralja

62,7

1190

1192

17:35

26. sz. túra:

Boldogkőváralja – Bányi-nyereg

51,6

1580

1557

15:39

27. sz. túra:

Bányi-nyereg – Hollóháza

42,9

1460

1345

13:08

Összesen:

1128,2

30213

30550

332:24

A túrák szakaszokra bontott, részletes adatai ide kattintva tekinthetők meg!


BEKÖTŐ ÚTSZAKASZOK ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE:

 

táv (km)

szint (m)

idő (perc)

1. sz. túránál:

Kőszeg vá. – OKT

1,7

10

26

Ölbő-Alsószeleste vá. – OKT

0,8

10

13

2. sz. túránál:

Ötvös vá. – OKT

1,1

16

3. sz. túránál:

Keszthely vá. – OKT

1,2

18

4. sz. túránál:

Tapolca vá. – OKT

0,8

12

8. sz. túránál:

OKT – Németbánya

0,3

5

9. sz. túránál:

OKT – Bakonynána

0,5

8

OKT – Jásd

0,4

20

8

10. sz. túránál:

OKT – Mindszentpuszta

0,2

3

OKT – Gesztes-vár

0,5

30

10

14-15. sz. túránál:

Bécsi út, 18-as busz – Rozália téglagyár, OKT

0,5

8

18. sz. túránál:

OKT – Magyarkút, Irma-forrás

0,3

5

OKT – Becske-alsó vmh.

1,2

18

21. sz. túránál:

OKT – Kékestető, szanatórium

0,3

5

23. sz. túránál:

OKT – Telekessy Vendégház

0,2

20

5

24/b. sz. túránál:

OKT – Bódvaszilas vá.

0,5

7

27. sz. túránál:

Sátoraljaújhely vá. – Bányi-nyereg

5,4

277

108

Összesen:

15,9

367

275


TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL:

Kőszegi-hegység (1:25000)

Kőszeg Tourist

Kőszegi-hegység és környéke (1:40000)

13

Kemeneshát – Marcal-medence (1:50000)

Magyar Természetbarát Szövetség

Zalai-dombság (Kelet) (1:50000)

Magyar Természetbarát Szövetség

Keszthelyi-hegység (1:40000)

34

Balaton (1:40000)

41

Bakony északi rész (1:40000)

2

Bakony déli rész (1:40000)

3

Keleti-Bakony (1:40000)

TÁJOLÓ 98 Bt.

Vértes (1:40000)

20

Gerecse (1:40000)

1

Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000)

16

Budai-hegység és a Pilis (1:30000)

Térkép-Center

Budai-hegység (1:40000)

6

Börzsöny (1:40000)

5

Börzsöny (1:30000)

Térkép-Center

Gödöllői-dombság (1:50000)

Magyar Természetbarát Szövetség

Cserhát (1:60000)

8

Mátra (1:40000)

14

A Mátra és a Mátraalja (1:30000)

Térkép-Faragó Bt.

Bükk északi rész (1:40000)

29

Bükk déli rész (1:40000)

30

Bükk szabadidő és turistatérképe

Z-Press

Aggteleki karszt és környéke (1:40000)

1

Cserehát (1:50000)

Csereháti Településszövetség

Zempléni-hegység északi rész (1:40000)

22

Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is (mely részletes útleírásokkal segíti a túrázót, és a tájegységek földrajzával, flórájával és faunájával, valamint történetével is megismertet minket).

Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban. A felsorolás a 2007. májusi állapotot tartalmazza (a számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. kiadványai).

Térképes GPS-el rendelkezők számára ingyenes turistatérkép érhető el a turistautak.hu oldalon, egész Magyarországot lefedő szintvonalakat és fontos pontokat is tartalmazó, folyamatosan bővülő adatbázissal.

Szálláshelyekről a Magyar Természetbarát Szövetség által időszakonként kiadott Természetbarát Szálláshelyek című kiadványból, valamint internetes oldalakon szerezhet információkat.


A KÉKTÚRA “RÉSZJELVÉNYEI”:

Nem csak a teljes Kéktúra teljesítéséért, hanem bizonyos szakaszainak bejárásáért is járnak bizonyos jelvények. Ezeket nem az MTSZ, hanem a Csongrád, a Heves és a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségek adhatják ki, ha a túrázó teljesíti az adott jelvényszerző túramozgalom kiírásában szereplő feltételeket – azaz igazoltan bejárja a megyei szövetségek által előírt résztávokat.

A Dorogtól Nógrádig jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Dorogtól Nógrádig terjedő szakaszainak bejárása, majd a pecsétekkel ellátott igazolófüzet, vagy (biztonságosabb megoldásként) az igazolófüzet 7. (ez tartalmazza a személyes adatokat – a jelvény megszerzésének egyik feltétele, hogy a túrázó valamilyen egyesület/szakosztály, ezáltal az MTSZ tagja legyen, melyet ezen az oldalon igazol az egyesület/szakosztály az egyesületi pecséttel és a szakosztályvezető aláírásával) és 38-48. oldalai fénymásolatának elküldése a szövetség postacímére (Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség – 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.). A jelvényt postafordultával (2-3 hét) küldik, és kérik a teljesítőt a jelvény előállítási árának és a postaköltségnek rózsaszín csekken történő megfizetésére. Érdeklődni a szövetségnél lehet, hivatali időben (szerda 16:30-18:30) a (+36-62) 548-096-os telefonszámon.

A Mátra-Bükk útjain jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Mátraverebélytől Putnokig terjedő részének bejárása, és ennek igazolása, mely az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan történhet. Ebben az esetben is vagy a teljes igazolófüzetet, vagy a 7. (azonban nem feltétel a túraszövetségi tagság) és 56-63. oldalakat kell bemutatni – viszont a 63. oldalt mindenképpen eredeti példányban kell elküldeni vagy személyesen prezentálni, mert ezen történik az igazolás, és így akarják meggátolni, hogy egy füzet fénymásolatával többen is jelvényt szerezzenek (ami egyébként mélyen sérti a túrázás szellemiségét). A jelvényt a Heves Megyei Természetbarát Szövetségnél – 3300 Eger, Dobó tér 6/a lehet igényelni. Személyes ügyintézés esetére hasznos információk: a 6/a valójában a Dobó teret a Kossuth Lajos utcával összekötö Eszperantó sétányon található, ahol is egy többemeletes épületet kell keresni, a bejáratánál APEH felirattal. A szövetség a III. emeleten található, Franczia Istvánt kell keresni (érdeklődni telefonon hivatali időben, azaz csütörtökön 14-17 óráig a (+36-36) 312-888-as telefonszámon lehet). Itt is a jelvény árának és a postaköltség összegének megtérítését kérik. [Az információkért köszönet az okt.rulz.hu készítőinek.]

A Veszprém Megyei Kéktúra jelvényszerző túramozgalom: a jelvény megszerzésének feltétele az OKT Sümegtől Bodajkig terjedő szakaszának bejárása, és ennek igazolása az első esetben leírtak szerint, csak itt a 7. (itt sem feltétel a túraszövetségi tagság) és a 18-31. oldalak bemutatásával (fénymásolt példány is elegendő). A postacím, ahova a teljesítést igazoló dokumentumokat kell küldeni: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség – 8201 Veszprém, Wartha Vince u. 3. A jelvény postaköltségét a jelvénnyel együtt érkező sárga csekken kell befizetni. Érdeklődni hivatali időben (kedden 14:30-tól) Mag Évánál lehet a (+36-70) 252-5697-es számon, vagy a (+36-88) 426-211-es központi számon.

 

Az Országos Kéktúra bélyegzőhelyek

No. Hely    
1 Írott-kő    
2 Hétforrás    
3 Kőszeg    
4 Tömörd    
5 Ablánc-malom    
6 Szeleste    
7 Bögöt    
8 Csényeújmajor    
9 Sárvár    
10 Gérce    
11 Rózsáskerti eh.    
12 Hidegkúti eh.    
13 Káld    
14 Hosszúpereszteg    
15 Szajki eh.    
16 Ötvös    
17 Kisvásárhely    
18 Sümeg    
19 Sarvaly eh.    
20 Zalaszántó    
21 Rezi    
22 Gyöngyösi csárda    
23 Héviz    
24 Keszthely    
25 Vállus    
26 Lesenceistvánd    
27 Tapolca    
28 Szent-György-hegyi th.    
29 Szigliget    
30 Badacsonytördemic    
31 Káptalantóti    
32 Szentbékkálla    
33 Balatonhenye    
34 Csicsói eh.    
35 Nagyvázsony    
36 Kabhegy eh.    
37 Úrkút    
38 Városlőd-Kislőd    
39 Németbánya    
40 Bakonybél    
41 Kőrishegy    
42 Borzavár    
43 Zirc    
44 Bakonynána    
45 Jásd    
46 Csőszpuszta    
47 Kisgyón    
48 Bakonykúti    
49 Fehérvárcsurgó    
50 Bodajk    
51 Csókakő    
52 Gánt    
53 Mindszentpuszta    
54 Kőhányáspuszta    
55 Várgesztes    
56 Szárliget    
57 Somlyóvár th.    
58 Koldusszállás    
59 Bányahegyi eh.    
60 Gerecse üdülő    
61 Pusztamarót    
62 Péliföldszentkereszt    
63 Mogyorósbánya    
64 Tokodi bánya    
65 Dorog    
66 Klastrompuszta    
67 Piliscsaba    
68 Zsíroshegyi th.    
69 Hűvösvölgy, úttörővasút    
70 Hármashatárhegy    
71 Csúcshegyi th.    
72 Rozália téglagyár    
73 Kevély-nyereg    
74 Pilisszentkereszt    
75 Dobogókő th.    
76 Sikárosi eh.    
77 Pilisszentlászló    
78 Papréti eh.    
79 Nagy-Villám th.    
80 Visegrád    
81 Nagymaros    
82 Törökmezői th.    
83 Kisinóci th.    
84 Nagyhideghegyi th.    
85 Nógrád    
86 Magyarkút    
87 Katalinpuszta    
88 Ősagárd    
89 Felsőpetény    
90 Romhány    
91 Kétbodony    
92 Becske    
93 Szandaváralja    
94 Cserhátsurány    
95 Nógrádsipek    
96 Hollókő    
97 Nagymezőpuszta    
98 Nagybárkány    
99 Mátraverebély    
100 Ágasvári th.    
101 Mátraszentistván    
102 Galyatető    
103 Nyírjesi eh.    
104 Vörösmarty th.    
105 Mátraháza    
106 Kékestető    
107 Hármashatár eh.    
108 Sirok    
109 Rozsnakpuszta    
110 Szarvaskő    
111 Telekessy eh.    
112 Bélapátfalva    
113 Cserepeskői bg.    
114 Bánkút    
115 Mályinka    
116 Uppony    
117 Putnok    
118 Kelemér    
119 Gömörszőlős    
120 Zádorfalva    
121 Aggtelek    
122 Jósvafő    
123 Derenk    
124 Szabó-pallag eh.    
125 Bódvaszilas    
126 Bódvarákó    
127 Tornabarakony    
128 Rakacaszend    
129 Felsővadász    
130 Abaújszolnok    
131 Baktakék    
132 Fancsal    
133 Gibárt    
134 Hernádcéce    
135 Boldogkőváralja    
136 Regéc    
137 Istvánkúti eh.    
138 Eszkála eh.    
139 Makkoshotyka    
140 Cirkálótanya    
141 Sátoraljaújhely    
142 Vágáshuta    
143 Nagyhuta    
144 Nagybózsva    
145 Füzér    
146 László tanya    
147 Hollóháza