Életfeladat-Karma

Életfeladat-Karma-Cselekvés-Ok

Több féle Karma létezik Van egyéni ezt nevezzük életfeladatnak.

Van csoport Karma,  ahová születtünk, céllal kerültünk épp oda, épp azok közé az emberek közé.

Egyetlen találkozás sincs véletlenül, mindennek célja van.

Most nézzük csak az életfeladatot.

Mi az, ami mindig örömmel tölt el, mi az ami foglalkoztat, mi az amivel szívesen töltöd az idődet? Mi az ami minden esetben lelkesedést erős érzelmet vált ki belőled?

Csak az tud egy életet értelemmel céllal megtölteni, ami megérint, ami feltölt.

Nézzünk egy példát, valakit örökbe adnak pici baba korában. Annak az anyasággal való viszonya megreccsen ” lemondott rólam az anyám,nem kellettem” , biztosan erős érzelmeket táplál, olyan esetekben, amelyekben (jó mintát, vagy negatívat tapasztal ). Személyiségének összetétele alapján vagy képes anyává válni, vagy nem. Az ehhez a témához kötődő problémák egy életen keresztül foglalkoztatják. Tegyük fel ő is anyává lesz. Valószínű, sok hasonló helyzetet tapasztal meg, amelyben döntést kell hoznia, gyermeke vállalásával kapcsolatosan. Általában nehéz élethelyzetek, válás, következtében gyengeséget mutat és lemond, vagy elveszik gyermekét. Így a karmikus lánc folytatódik. Az ő gyermeke, ha szerencsés és több időt tölt az anya társaságában, már megfogadja, hogy ilyen helyzetbe ő nem kerül, ill. nem mond le a gyermekéről. Természetesen, neki meg kéne érteni a saját édesanyja dolgait, tehát megkapja a hasonlóan nehéz helyzeteket, amik kísértetiesen emlékeztetnek a gyermekként átéltekre, az anyai mintákra. Mivel lelkében ott van az azonosulás hiánya, ezért addig ismétel, míg felismeri a párhuzamot. Ezzel jár az, hogy neki is döntenie kell gyermekei életéről, saját felelősségéről, helytállásáról. Általában önbecsülési problémák, saját gyermekei elvesztése, vagy elengedése ami foglalkoztatja. Mivel a gyökere felé nem tud fordulni tápláló forrást nem merít, így hibákat követ el, melyben ő is “rossz anyává” válik. Természetesen nincs ilyen, de ő minősíti a saját anyját, őt is minősítik gyermekei.

Az a fa melynek gyökere nem ad táplálékot, nem tud egészséges gyümölcsöt hozni.

A karma folytatódik. A család, ami táplálná a benne élőket, drámai színtérré alakul.

A lánc addig folytatódik, amíg valaki el nem jut a szeretet, megértés öblébe. Ha ez sikerül feloldódik a Karma. Azért születünk, hogy betöltsük a magunk szabta játékban a szerepünket, megértsük, hogy feladatunk a megbocsájtás, és a ok okozat törvényének megértése, ha valaki ilyen háttérrel elkezd gyerekekkel foglalkozni, saját belső gyermeke is gyógyul általa. Aki megérti, hogy vannak helyzetek, melyekben a döntés mindenképp valamelyik fél rovására megy. Megbocsájt. Sok karitatív munka gyökere a saját élet tapasztalatainak átformálásából fakad. pl: Nem éltem meg a szülői ház melegét, így biztosítani szeretném magam, és mások számára . Anyámat örökbe fogadták, én is örökbe fogadok. Nem volt családom, igyekszem sok embernek  otthont nyújtani. Ezzel is gyógyítva a régi sebet.

Felismerve a késztetéseket, eldönthetjük, meddig van szükségünk a gyógyulás emez formájára, és mikor lépünk egy magasabb szintre, amikor azt mondjuk, nem érdekes,,,elmúlt, az számít hogy én tudjak szeretni, azaz elfogadni a múltat, és teremteni magam számára egy új jövőt.